شوهر عزیزم
قبل از اینکه از مسافرت برگردی فقط میخواستم در مورد یه تصادف خیلی خیلی کوچیک بهت بگم
که وقتی میخواستم ماشین رو توی پارکینگ بذارم اتفاق افتاد.
خوشبختانه من اصلاً صدمه ندیدم، بنابراین اصلاً نگران حال من نباش. من خوبم...
داشتم از فروشگاه برمیگشتم خونه، خواستم ماشین رو توی پارکینگ بذارم که اشتباهاً بجای اینکه پدال ترمز رو فشار بدم، پدال گاز رو فشار دادم.
اتفاق مهمی نیفتاد. در پارکینگ یه کم خراب شد. ماشین من هم آروم به ماشین تو برخورد کرد و ایستاد.
من واقعاً متأسفم، میدونم که تو با اون قلب مهربونت من رو میبخشی...
مشتاقانه منتظرم از سفر برگردی راستی، یه عکس از صحنه تصادف برات میفرستم تا زیاد نگران نباشی.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فیلم میگرن